Sistem Bileşenlerinde  Aksesuarların Önemi
star_border

Aksesuarlar

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri ahşap, plastik veya alüminyum pencereler, alt yüzey üzerinde sabitlenmesi gereken korkuluklar, ahşap çatı saçakları ve benzeri birçok malzeme ve sistem bileşeni ile temas etmektedir. Tüm bu unsurların arasındaki bağlantılar, şiddetli yağmur, haşereler veya hareketli alt yüzeyler gibi farklı basınç ve maruziyetlere karşı korunmuş olmalıdır. Montaj sırasında tüm detaylara hazırlıklı olabilmek amacıyla, uygulama başlamadan önce hassas bir şekilde planlama yapılmalıdır. Dış etkilere ve ısı köprülerine karşı optimum korumaya ihtiyaç duyan veya özel bir profile sahip bina alanları önceden belirlenmiş olmalıdır. Kritik noktalardaki bitişlerde doğru ürünleri kullanarak, ısı köprülerinin oluşumunu önlemek mümkündür. Sağlam ve güvenli bağlantılar optimum ısı yalıtımının güvencesi olup, şiddetli yağmur, güneş ve haşere etkilerine karşı koruma sağlarlar.

Detay Çözümleri

1.Subasman – ısı yalıtım sisteminin “temeli”
Baumit subasman profili her tür alt yüzey ve yalıtım malzemesi için, dış cephenin devamı olarak veya içeri girintili subasman uygulamalarında ısı köprüsü oluşumunu önleyen çözümler sağlar. Baumit Subasman profili tüm yalıtım katmanı kalınlıklarında kullanılabilen bir aksesuardır.

2.Pencereler – yağmuru uzakta tutun
Şiddetli yağmura karşı dayanıklı Baumit Pencere bağlantı profili, her yöndeki şiddetli hareketi sönümleme kabiliyetine sahiptir. Ayrık cephe
yapıları ve çoğu pencere konstrüksiyonları genel olarak tüm yalıtım malzemesi türleri ve kalınlıkları için uygundur.

3. Dış pencere denizlikleri – güvenilir planlama ve uygulama
Isı yalıtım sisteminin diğer yapısal unsurlara bağlantı detayları içinde önem taşıyan diğer bir alan da, dış pencere denizlikleridir. Uygulamacılar bu alanlarda zorlu görevlerle karşı karşıya kalırlar. Baumit Denizlik uzatma profili bu alanda inovatif bir çözüm sunar.

4. Köşeler – konutlarda köşeler her zaman dik açılı değildir
Baumit Köşe Profili esnek bir köşe profili olup, örneği cumbalı pencere alanlarında tam dik açı yapmaya köşeler için kullanılır. Kirlenmeyen
sofitalar: Baumit Damlalıklı köşe profili sayesinde, pencere lento ve sofita bitişleri milimetrik olarak uygulanabilir. Ön cephelerde damlayan sudan kaynaklanan izler, kir kalıntıları için kesin çözüm.

5. Hareketli derzler
Baumit Diletasyon Profili dikey yönde derzlerin oluştuğu renovasyon işlemlerinde, eklentilerde ya da farklı konstrüksiyonlara sahip yapı
unsurları arasında kullanılır. Derz izleri artık geçmişte kaldı. Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal yatay derz profili ile, dış cephe
üzerinde iz bırakmadan yatay derzler oluşturmak mümkündür. Gizli derzler farklı yapı unsurları arasında meydana gelen hareketlerin
sönümlenmesine yararlar. Yalıtım bandı derzlere uygulanarak şiddetli yağmura karşı dayanıklılık sağlanır.