ETAG 004 belgeli Baumit taş yünü ısı yalıtım sistemleri

Baumit’den "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"ine uygun ürünler.

Avrupa’nın lider dış cephe ısı yalıtım markalarından biri olan Baumit, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ine bağlı yayınlanan genelgede belirlenen kriterlere uygun ısı yalıtım sistemleri ile güvenlik sağlıyor ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koyuyor. 

Genelgede “01.01.2015 tarihinden itibaren, bahse konu ısı yalıtım sisteminin olduğu binalarda kullanılabilmesi için, sistemin bir bütün olarak ETAG 004 dokümanında belirtilen esaslara göre akredite bir laboratuvar tarafından deneye tabi tutularak yangına tepki sınıfının belgelendirilmesi ve bu şekilde kullanılacak sistemin; yüksek binalarda en az "zor yanıcı', yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda ise en az "zor alevlenici" olması gerekmektedir…” açıklaması yer alıyor.

Baumit, Avrupa Teknik Onaylarına uygun olarak ETAG 004 Normu’nun tüm kriterlerini yerine getiren, test edilmiş ve belgelendirilmiş ısı yalıtım sistemleri, ProSistem ve StarSistem ile bu kriterleri tümüyle yerine getiriyor. Baumit, ETAG 004 belgesi ile her iki ısı yalıtım sistem performansının da en üst seviyede olduğu garanti altına alınıyor. 

Baumit İnovasyon Merkezi tarafından, PTP tipte yanmaz mineral taş yününden geliştirilen Baumit MineralTherm plakası ile oluşturulan ve testlerden geçirilen ProSistem ve StarSistem, 25 yıl fonksiyonellik sunuyor. 5 cm yalıtım kalınlığı tercih edilen bir sistemde 7,5 kg/m² ağırlık ile sisteme dâhil olan taş yünü levhalar, uygun levha yapıştırma ve sıva harcı kullanılarak uygulanıyor. Bu nedenle sistemlerde, taş yünü ile birlikte yüksek performans gösteren Baumit StarContact White ve ProContact ürünleri kullanılıyor. Ayrıca taş yünü levhalar kullanılarak oluşturulan sistemlerde, sistem ağırlığı 20 kg’ın üzerine çıktığı için kesme yüklerine karşı uygun türde çelik çivili dübeller tercih ediliyor.

Baumit taş yünlü ısı yalıtım sistemleri, yüzbinlerce metrekare uygulama ile binalarda güvenliğin adı oluyor.