Kalite Değerleri
star_border

Kalite, Çevre & ISG Politikası

Şirketimiz, Üst Yönetim ve Tüm Çalışanları ile Modern dünyanın, yapılarını oluşturmakta en önemli girdiye sahip olan Yapı Kimyasalları sektöründe; 

  • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini, tam, zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılamayı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine önem vermeyi, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmayı.  
  • Çevreye ve insana saygılı ürünlerin; zararsız hammaddelerle, temiz enerji ve modern teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla, ergonomik çalışma koşullarında üretilerek son kullanıcıya ulaştırmayı,
  • Tüm çalışanların ve yapı kimyasalları kullananların iş güvenliğinin ve sağlığının korunması için teknoloji ve bilimin ışığında ve yasal gereklere uyum içerisinde çalışmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.  
Bu amaç ve sorumluluklar doğrultusunda; 

Çalışanlara sorumluluk alanlarında verilen eğitimler ile sürekli gelişmelerini sağlamak,

  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçi, müşteri ve diğer sektör paydaşlarının da çevreye olan duyarlılığının arttırılmasını sağlamak,
  • Yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak, bu kapsamda sektörde gerekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
  • Geri dönüşüm imkânı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak,
  • Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen çevre koruma, geliştirme, amaç ve hedefleri doğrultusunda iyileştirerek, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
  • Muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici, koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri almak, hazırlıklı olmak 
Temel ilkelerimizdir.