Baumit Isı Yalıtım Sistemlerinin Avantajları
star_border

Baumit ısı yalıtım sistemlerini
tercih etmek için 9 neden:

  1. Tüm yıl boyunca konforlu iç mekân iklimi sağlar
  2. Tasarrufa inşaat aşamasında başlamanıza yardımcı olur
  3. Isınma giderlerini kalıcı olarak azaltır
  4. Duvarları çatlaklardan ve olumsuz hava koşullarından korur
  5. Soğuk havalarda ısı köprülerinin oluşmasını engeller
  6. Karbondioksit salımını düşürür
  7. Çevre dostu bir yaşam alanı sağlar
  8. Özgün tasarım ve yaratıcılık olanakları sunar
  9. İnşaat maliyetlerinden tasarruf sağlar

AVANTAJLAR

Enerji Tasarrufu & Yıllar Boyu Daha Az Ödeyin


Özellikle kötü yalıtılmış ya da hiç yalıtılmamış binalar, ısıtmanın
pahalıya mal olmasına, ısının çatıdan ve dış cephelerden
kaybedilmesine yol açarlar. Eski konutlarda da ısı enerjisinden
ve ısıtma masraflarından daha yüksek oranda tasarruf etmek
mümkündür.

Bu nedenlerle, eğer enerji tasarrufu yapmak isteniyorsa, verimli
bir enerji kullanımına yönelik girişimde bulunulmalıdır. Dış cephe
yalıtımı, burada çok önemli bir rol oynar; çünkü en fazla ısı kayıpları
dış cephelerde yaşanmaktadır.

İyi yalıtılmış bir konut sayesinde, ısınma masraflarını düşürmek mümkündür. Ancak, bu amaçla dış cephe yalıtımı dışında alınabilecek başka önlemler de mevcuttur.Isı yalıtımsız bir çatı ya da bodrum tavanı, yüksek oranda ısıkaybına yol açar. Isıtmayı sağlayan ekipmanın da verimli birısınma sağlamak için yenilenmesi gerekir. Dış cephe ısı yalıtımınınyanı sıra alınacak bu önlemler ile, önemli ölçüde enerji tasarrufusağlanabilmektedir.Bir yandan kış aylarında ısınma maliyetlerini en aza indirerek, diğeryandan yaz aylarında evin ısınmasını önleyerek iki yönlü tasarrufetmek mümkündür. Konutlarda ısı yalıtımı girişimi sayesinde enerjimaliyetleri %50 oranında düşürülebilmektedir. Yeni inşa edilenbinalarda ise, pasif ya da sıfır enerjili evler inşa ederek işletme

giderlerini en düşük seviyeye indirmek mümkündür.

Maliyetleri Düşürür

Konut planlanması sürecinde doğru ısı yalıtım sistemine karar
vermek, daha sonra yalnızca zaman tasarrufu ve ortaya çıkabilecek
sorunları önlemekle kalmaz, aynı zamanda şantiyede de inşaat
maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Isı yalıtım sistemi kullanmak aynı zamanda, uygulamada daha
ince duvarlara olanak sağlar. Örneğin 50 cm’lik tuğlalar yerine,
daha ekonomik 25 cm tuğlalar kullanılarak inşaat maliyetleri
düşürülebilir. Isı yalıtım sistemi uygulamaya karar vererek, aynı
zamanda alt yüzeylerin de korunmasını sağlanmış olur, böylece
sadece kısa vadede değil uzun vadede de maddi tasarruf
sağlanmaktadır. Yalıtımsız duvarlar, hem soğuğun içeri girmesine,
hem de ısının hızla dışarı çıkmasına izin verirler. Aşırı yüksek ısı
farklarının duvarlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, iç mekânda
sıcaklık kaybının yanı sıra, uzun vadede bina dokusunda hasarlara
yol açabilecek stres oluşumlarına neden olabilir.

Aşırı yüksek ısı farklarının duvarlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, iç mekânda sıcaklık kaybının yanı sıra, uzun vadede bina dokusunda hasarlara yol açabilecek stres oluşumlarına neden olabilir.Ancak ısı, böylesi sorunlara karşı etkin önlemler sunabilmektedir.
Uygulanacak sıva katmanı ve son kat kaplama, mevsimsel sıcaklık
dalgalanmalarına ve şiddetli yağmura karşı direnç sağlarlar. Ayrıca
ısı yalıtımı sayesinde duvarlar, dışarının nemine ve çok soğuk
havalarda don ile birlikte kaplama yüzeylerinde oluşabilecek
çatlaklara ve başka hasarlara karşı korunmuş olur. İç mekân duvarlarında meydana gelen küflenmeler, bina yüzeyinde
uzun vadede zararlara yol açabilmektedir. Isı yalıtım sistemi, bu
durumda da imdadınıza yetişir! Isı yalıtımlı binalarda duvarlarda
artık kesinlikle küf oluşmaz. Küfün oluşması için elverişli ortam
olmadığından, iç mekân duvarları, küflenmeye karşı kalıcı olarak
korunmuş olurlar.

Sürdürülebilirlik

Küresel ısınmanın başlıca sebebi, diğer etkenlerin yanı sıra kömür
ve diğer yakıtların açığa çıkardığı CO2 emisyonlarıdır. Isı yalıtımı bu
emisyonların azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Yüksek oranda enerji ve CO2 tasarrufu, konutların ısı yalıtımının
doğru bir şekilde yapılması ile sağlanabilir. Dünya üzerinde ne kadar
az ısı üretirsek, o kadar az CO2 emisyonuna yol açarız. En iyi enerji,
kullanılmayan enerjidir. Bu nedenle, gündelik yaşam düzeni içinde,
mantıklı ve iyi planlanarak uygulanan ısı yalıtımı aracılığıyla çevrenin
korunmasına aktif olarak katkıda bulunabiliriz.
Baumit ısı yalıtım sistemi sadece enerji tasarrufu sağlamakla
kalmaz, çevrenin korunmasına da aktif bir şekilde katkıda bulunur.
Isınma ve iklimlendirme için daha az yakıt ve elektrik tüketildiğinde,
karbondioksit emisyonu %50’ye varan oranlarda azalmış olur.


Konforlu Yaşam

Optimum ısı yalıtımı, dış cephe duvarlarının kışın ılık, yazın serin
tutulmasını sağlamakta ve daha düşük enerji tüketimi sayesinde
kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır. Konutlarımız,
bize mümkün olan en iyi yaşam kalitesini ve rahatlığı sunmalıdır.
İç mekân sıcaklığı ve nem oranı, konforlu bir yaşam alanı için
hayati öneme sahip unsurlardır. İnsanlar genellikle 19 ila 22°C
arasında oda sıcaklıklarında (kullanıma bağlı olarak) ve % 40 ila
60 arasında nem koşullarında kendilerini rahat hissetmektedirler.
Bu koşulları sağlamak için ise, duvarların soğumamasını sağlamak
gerekmektedir. Duvar yüzeyinin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa,
o oranda daha konforlu bir iç mekân iklimi hissedilmektedir.
İstenmeyen hava akımlarını önleyebilmesi için, oda sıcaklığı ile
duvar sıcaklığı arasındaki fark 3°C’yi aşmamalıdır. Dış cephe ısı
yalıtım sayesinde, konforlu bir iç mekân iklimi oluşturulmakta ve
ısınma maliyetleri düşürülmektedir.


Soğuk duvarlar hava akımına yol açarlar
Kış mevsimi koşulları, oturma alanlarının konforunu önemli ölçüde
düşürmektedir. Soğuk duvarlar istenmeyen hava akımlarına neden
olmakta, bu da oda iklimini belirgin bir şekilde etkilemektedir.
Ayrıca, duvarlar bir yandan da etrafa soğukluk “yayarlar”. Bu da
duvardan yarım metre uzaklıkta bile hissedilen bir rahatsızlığa sebep
olmaktadır. Isı yalıtımının olmadığı durumlarda, kışın iç mekânların
yaklaşık %10-20’sinde konfor sağlanabilmektedir.
İyi ısınan duvar yüzeyleri sayesinde bu hava akımları önlenebilmekte
ve daha çok konforlu alan yaratılabilmektedir. Baumit, alanların
konforunun korunmasını sağlayan, konut sakinlerinin farklı
ihtiyaçlarına uygun çeşitli dış cephe ısı yalıtım sistemleri
sunmaktadır.